คีมจับเชื่อม

ใช้จับลวดเชื่อมต่างๆ งานเชื่อมโลหะทุกชนิดเหมาะสำหรับงานหนัก ทนความร้อนสูง

คีมจับลวดเชื่อมกล่องเขียว รุ่นธรรมดา 300 A และ 500 A คีมจับลวดเชื่อม

คีมจับลวดเชื่อมกล่องเขียว รุ่นธรรมดา 300A และ 500A

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ คีมจับลวดเชื่อมกล่องเขียว รุ่นธรร

คีมจับลวดเชื่อมกล่องเขียว รุ่นธรรมดา 300A และ 500A Read More »

Scroll to Top