คีมจับเชื่อม SENKO ทองเหลืองแท้ 400A และ 600A

คีมจับลวดเชื่อม SENKO ทองเหลืองแท้ 400A และ 600 A คีมจับลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

คีมจับเชื่อม SENKO ทองเหลืองแท้ 400A และ 600A

คีมจับเชื่อม SENKO ทองเหลืองแท้ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 400 A และ 600 A
ใช้จับลวดเชื่อมต่างๆ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top