คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler)

คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว

คีมหนีบตะกั่ว

Lead Sealing Piler

คีมหนีบตะกั่วใช้งานร่วมกับตะกั่วซีล ลวดซีล มีหลากหลายแบบ
สามารถสั่งแกะเป็นตัวอักษรได้ 

ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล
ตะกั่วแผ่น LH
ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วแผ่น แบบหนา

ข้อมูลสินค้า

คีมหนีบตะกั่ว ตะกั่วซีล ลวดซีล ลวดพันเกลียว คีมหนีบตะกั่วจีน
คีมหนีบตะกั่ว ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ลวดซีล ลวดพันเกลียว คีมหนีบตะกั่วไต้หวัน
คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว

คีมหนีบตะกั่วมี 3 ยี่ห้อ 4 แบบ ดังนี้
1. ยี่ห้อ LH. ขนาด 170 มม. ด้ามสีแดง ไม่สามารถแกะสัญลักษณ์ได้ นำเข้าจากประเทศจีน
2. ยี่ห้อ DIAMOND ขนาด 170 มม. ด้ามดำ สามารถแกะสัญลักษณ์ได้ นำเข้าจากประเทศไต้หว้น
3. ยี่ห้อ GRANDE ขนาด 190 มม. เงา สามารถแกะสัญลักษณ์ได้ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
** แกะอักษร แกะสัญลักษณ์รบกวนส่งแบบเพื่อประเมินราคา**

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วซีล

ตะกั่วก้อน

ตะกั่วบัดกรี

Scroll to Top