ตู้เชื่อมไฟฟ้าพิเศษ CROWN / SUPER CROWN

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้าพิเศษ crown,super crown

ตู้เชื่อมไฟฟ้า

ตู้เชื่อมไฟฟ้าพิเศษ CROWN / SUPER CROWN

ตู้เชื่อมไฟฟ้าพิเศษ CROWN/SUPER CROWN
ตู้เชื่อมรุ่นงานหนัก เหมาะกับงานก่อสร้าง สร้างเขื่อน สร้างถนน
สำหรับไซส์ก่อสร้าง เชื่อมได้ตั้งแต่ 2.6-5.0 100 เส้นโดยไม่ต้องพัก
อายุการใช้งานนับ 10 ปี มี 2 ขนาดคือ ขนาด 300 A และ 500 A

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อมตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่ - อุปกรณ์

Scroll to Top