สายเชื่อมไฟฟ้าริมแดง ขนาดหนาพิเศษ

สายเชื่อมไฟฟ้าริมเแดง อย่างหนาพิเศษ สายเชื่อมไฟฟ้า

สายเชื่อมไฟฟ้า

สายเชื่อมไฟฟ้าริมแดง ขนาดหนาพิเศษ

สายเชื่อมไฟฟ้าริมแดง สายเชื่อมไฟฟ้ายางสีดำแท้อย่างดี เป็นสายเชื่อมที่ผลิตจาก
ทองแดงแท้ 100% ขนาด 0.20 มม. ไม่ผสมมีเนียม ครบทุกเส้น
ตามจำนวนที่ระบุ ราคาขายส่งม้วนละ 100 เมตรเท่านั้น

ตารางสินค้า

ตารางขนาดสายเชื่อมริมแดง สายเชื่อม

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

อุปกรณ์เชื่อมตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top