ตะกั่วแผ่น (Lead Sheet)

ตัวอย่างตะกั่วแผ่นแบบม้วน ตะกั่วแผ่น ตะกั่วกันรังสี ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วแผ่น

Lead Sheet

ตะกั่วแผ่นกันรังสี มีคุณสมบัติในการกันรังสีเอกซเรย์ ทั้งยังกันเสียง กันน้ำ ทนการกัดกร่อนใช้ในงานที่หลากหลาย อาทิ ตะกั่วแผ่นหุ้ม ตะกั่วแผ่นหุ้มท่อน้ำ ตะกั่วแผ่นท่อแก๊ส ตะกั่วแผ่นหุ้มกันเสียง นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ราคาถูกกว่าวัสดุอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ตามต้องการ

ตัวอย่างตะกั่วแผ่น ตะกั่วแผ่นกันรังสี
ตะกั่วแผ่นม้วนพร้อมส่ง LH
ตะกั่วแผ่น 2 ตะกั่วแผ่นกันรังสี ตะกั่วก้อน ตะกั่วซีล ลวดซีล ลวดพันเกลียว คีมหนีบตะกั่ว
ตะกั่วแผ่น LH

ตารางขนาดตะกั่วแผ่น

ตารางขนาดตะกั่วแผ่นกันรังสี ตะกั่วแผ่น
โปรดสอบถามขนาดและข้อมูลก่อนทำการสั่งซื้อ

ทางบริษัทได้ทำการส่งตะกั่วแผ่นกันรังสีเข้าทดสอบ คุณภาพในการกันรังสีกับสำนักรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของแผ่นตะกั่วกันรังสีและมั่นใจได้ว่าตะกั่วแผ่นกันรังสี
สามารถป้องกันรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วซีล

ตะกั่วก้อน

ตะกั่วหล่อชาร์ป

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

Scroll to Top