ข้อต่อลม

ข้อต่อลม (Air Coupler)

อะไหล่และอุปกรณ์

ข้อต่อลม

TWO TOUCH-Quick Coupler
รายละเอียดสินค้า

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SHA 5″x16″
30-SHA 3″x8″
40-SHA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-PHA 5″x16″
30-PHA 3″x8″
40-PHA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SMA 1″x4″
30-SMA 3″x8″
40-SMA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-PMA 1″x4″
30-PMA 3″x8″
40-PMA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SFA 1″x4″
30-SFA 3″x8″
40-SFA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-PFA 1″x4″
30-PFA 3″x8″
40-PFA 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SPA 5×8 mm.
30-SPA 6.5×10 mm.
40-SPA 8×12 mm.

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-PPA 5×8 mm.
30-PPA 6.5×10 mm.
40-PPA 8×12 mm.

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SHT 5″x16″
30-SHT 3″x8″
40-SHT 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SFT 1″x4″
30-SFT 3″x8″
40-SFT 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SMT 1″x4″
30-SMT 3″x8″
40-SMT 1″x2″

ชนิดของคอปเปอร์ ขนาด
20-SPT 5×8 mm.
30-SPT 6.5×10 mm.
40-SPT 8×12 mm.

Multi-Quick Coupler
SMV 1/4″
SML 1/4″
SMM 1/4″
SMY 1/4″
SMT 1/4″
SMX 1/4″

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

Scroll to Top