ลวดเชื่อมผิวแดง

ลวดเชื่อมผิวแดง ลวดเชื่อมทองแดง ลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

ลวดเชื่อมผิวแดง

ลวดเชื่อมเหล็กผิวแดงทองแดง มีขนาดตั้ง 2.0 มม.-4.0 มม.
ใช้เชื่อมเหล็ก คู่กับถังกำเนิดแก็ส ชุดเชื่อมสนาม และอื่นๆ

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า / สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top