ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า ลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อขนาดหลอดละ 2 กก. มี 3 ขนาด
ตามความเข้มข้นของส่วนผสมคือ C55, C75 และ C100
ตามความเหมาะสมของงานเชื่อม

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top