ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว

Seal Wire

ลวดซีล ( SEAL WIRE) ลวดพันเกลียว 
ลวดซีลมี 3 ประเภท แบบคือลวดซีลสังกะสี ลวดซีลทองแดง และลวดเกลียวไนล่อน ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับงานและมาตรฐานหน่วยงานต่าง ๆ
ลวดซีลสังกะสี มี 3 เบอร์ คือ โดยที เบอร์ 22 เบอร์ 24 และ เบอร์ 26
ลวดซีลสังกะสี มี 2 เบอร์ คือ เบอร์ 50 และ เบอร์ 60

ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล
คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว
ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วแผ่น แบบหนา

ตารางลวดซีล ลวดเกลียว ลวดพันเกลียว

ตารางขนาดลวดซีล ลวดพันเกลียว

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วก้อน

ตะกั่วซีล

คีมหนีบตะกั่ว

ตะกั่วบัดกรี

ตะกั่วบริสุทธิ์

Scroll to Top