ตะกั่วก้อน (Lead Brick)

ตะกั่วก้อน ตะกั่วทุกชนิด ตะกั่วแผ่น ตะกั่วแผ่นกันรังสี ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว คีมหนีบตะกั่ว

ตะกั่วก้อน

Lead Brick

ตะกั่วก้อนเป็นวัสดุที่ใช้ในการป้องกันรังสีนิวเคลียร์และแสงซินโครตรอน
ที่บริษัทมีจำหน่าย 3 ขนาด คือ

  • กว้าง 24 ซม. ยาว 36 ซม. ความหนา 1.5 ซม.
  • กว้าง 9 ซม. ยาว 100 ซม. ความหนา 3.0 ซม.
  • กว้าง 10 ซม. ยาว 20 ซม. ความหนา 5.0 ซม.
ตะกั่วก้อน ผลิตและจัดจำหน่ายตะกั่วทุกชนิด
ตะกั่วก้อน LH ตะกั่วก้อน
ตะกั่วแผ่น แบบหนา
ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วแผ่น 2 ตะกั่วแผ่นกันรังสี ตะกั่วก้อน ตะกั่วซีล ลวดซีล ลวดพันเกลียว คีมหนีบตะกั่ว

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วซีล

คีมหนีบตะกั่ว

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

Scroll to Top