คีมจับเชื่อม SAMSON ทรงฮอลแลนด์ 400A และ 600A

คีมจับลวดเชื่อม แซมซั่น ทรงฮอลแลนด์ ขนาด 400A และ 600 A คีมจับลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

คีมจับเชื่อม SAMSON ทรงฮอลแลนด์ 400A และ 600A

คีมจับเชื่อมแซมซั่น ทรงฮอลแลนด์ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 400 A
และ 600 A ใช้จับลวดเชื่อมต่างๆ งานเชื่อมโลหะทุกชนิด

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top