ตะกั่วประเภทต่างๆ

ตะกั่วประเภทต่างๆที่ใช้ในงานที่หลากหลาย ทั้งใช้ในด้านการกันรังสี การนำไปทำแบตเตอรี่รถยนต์ การนำไปถ่วงน้ำหนัก และอื่นๆอีกมากมาย

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว Seal Wire ลวดซีล ( SEAL W […]

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว Read More »

ดีบุกบริสุทธิ์

ดีบุกบริสุทธิ์ (Tin Ingot)

ดีบุกบริสุทธิ์ Tin Ingot ดีบุกเป็นแร่โลหะที่มีราคาสูงที

ดีบุกบริสุทธิ์ (Tin Ingot) Read More »

คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler)

คีมหนีบตะกั่ว Lead Sealing Piler คีมหนีบตะกั่วใช้งานร่ว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler) Read More »

ตะกั่วหล่อชาร์ป ตะกั่วหล่อ ตะกั่วบริสุทธิ์ ตะกั่วแท่ง ตะกั่วหล่อชาร์ปใช้ในงานเชื่อม

ตะกั่วหล่อชาร์ป (Lead Bar)

ตะกั่วหล่อชาร์ป Lead Bar ตะกั่วหล่อชาร์ปผลิตจากตะกั่ว ด

ตะกั่วหล่อชาร์ป (Lead Bar) Read More »

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก (Lead Counter Weight)

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก Lead Counter Weight ผลิตจากตะกั่วบริส

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก (Lead Counter Weight) Read More »

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วบริสุทธิ์ (Lead Ingot)

ตะกั่วบริสุทธิ์ Lead Ingot ตะกั่วบริสุทธิ์ นำเข้าจากประ

ตะกั่วบริสุทธิ์ (Lead Ingot) Read More »

Scroll to Top