คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า รุ่นกล่องแดง 300A และ 500A

คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า กล่องแดง ขนาด 300A และ 500A คีมจับลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า รุ่นกล่องแดง 300A และ 500A

คีมจับลวดเชื่อมกล่องสีแดง มี 2 ขนาด คือ ขนาด 300 A และ 500 A
ใช้จับลวดเชื่อมต่างๆ 

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top