ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก (Lead Counter Weight)

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

Lead Counter Weight

ผลิตจากตะกั่วบริสุทธิ์ 99.99% หลอมหรือกลึงขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน
ในรูปแบบต่างๆ ใช้ในงานถ่วงน้ำหนักเป็นหลัก เช่น ถ่วงสำหรับดำน้ำ
ถ่วงสำหรับตกปลา ถ่วงสำหรับสอบเทียบ หรือถ่วงสำหรับน้ำหนักลิฟต์ โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ก้อนละ 1 กก. ไปจนถึง 50 กก. สามารถสั่งผลิต
ขึ้นรูป หรือกลึงเป็นลักษณะต่างๆ ได้ตามต้องการ

ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วแผ่น แบบหนา
ตะกั่วก้อน ผลิตและจัดจำหน่ายตะกั่วทุกชนิด
ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วซีล

คีมหนีบตะกั่ว

ตะกั่วบัดกรี

Scroll to Top