บริษัท เลี่ยงฮะเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Lianghah Enterprise Co.,Ltd

สายเชื่อมไฟฟ้าริมเขียว หนาพิเศษ

สายเชื่อมไฟฟ้า

ผงประสานทองเหลือง

อะไหล่ - อุปกรณ์

คีมจับลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม - ตัดโลหะ

สินค้ายอดนิยม

Popular Products

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตะกั่วทุกชนิด เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์เชื่อม-ตัด
และลวดเชื่อมทุกชนิด จำหน่ายในราคาส่งและราคาโรงงานเท่านั้น

Scroll to Top