ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดถังแรงดัน

ปั้มน้ำ Hitachi รุ่น tank type ปั้มน้ำครัวเรือน

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดถังแรงดัน (Tank Type)

ทำงานอัตโนมัติ เพื่ออีกระดับแห่งความสะดวกสบายสำหรับ
การสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้น

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

อะไหล่ - อุปกรณ์

Scroll to Top