ตะกั่วหล่อชาร์ป (Lead Bar)

ตะกั่วหล่อชาร์ป ตะกั่วหล่อ ตะกั่วบริสุทธิ์ ตะกั่วแท่ง ตะกั่วหล่อชาร์ปใช้ในงานเชื่อม

ตะกั่วหล่อชาร์ป

Lead Bar

ตะกั่วหล่อชาร์ปผลิตจากตะกั่ว ดีบุกและอื่นๆ เพื่อใช้ผลิตชิ้นงาน
ขึ้นรูปอะไหล่ โดยใช้ความร้อนหลอม เป็นอะไหล่ชิ้นนั้นๆ แล้วกลึง
เพื่อให้ได้รูป บางครั้งใช้ในงานเชื่อมต่างๆ โดยมีขนาดแท่งละ 1 กก.

ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วหล่อชาร์ป ตะกั่วหล่อ ตะกั่วบริสุทธิ์ ตะกั่วแท่ง ตะกั่วหล่อชาร์ปใช้ในงานเชื่อม
ตะกั่วแผ่น แบบหนา
ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วซีล

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วก้อน

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ตะกั่วบัดกรี

Scroll to Top