สายลมคู่ เขียว-แดง หนา 3 ชั้น

สายลมคู่ เขียว-แดง หนา 3ชั้น สายลมคู่YOGO สายลมคู่

สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

สายลมคู่ เขียว-แดง หนา 3 ชั้น

สายลมคู่เขียว-แดง ทำจากยางแท้อย่างดี ขนาดความหนา 2 ชั้น
ทนแรงดัน 350 Bar

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

อุปกรณ์เชื่อมตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top