ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส

ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส ลวดเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส

ลวดเชื่อมทองเหลือง ใช้สำหรับเชื่อมโลหะทองเหลือง มี 3 เกรด
จาก 3 ประเทศคือ เกรดญี่ปุ่น เกรดฝรั่งเศส เกรดอิตาลี
มีขนาดตั้งแต่ 2.0 -4.0 มม.

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

อะไหล่-อุปกรณ์

Scroll to Top