ดีบุกบริสุทธิ์ (Tin Ingot)

ดีบุกบริสุทธิ์

ดีบุกบริสุทธิ์

Tin Ingot

ดีบุกเป็นแร่โลหะที่มีราคาสูงที่สุด ผลิตจากบริษัท ไทยซาโก้ จำกัด
เป็นแร่ดีบุกที่มีความบริสุทธิ์สูง คุณภาพส่งออก แร่จะมีความแข็งและเงามักใช้ในงานชุบ งานหล่อขึ้นรูป สามารถผสมกับแร่ตะกั่ว เพื่อเป็นตะกั่วบัดกรีใช้ในงานเชื่อมได้ หรือสามารถนำไปใช้เชื่อมสแตนเลสได้โดยตรงในงานที่ต้องการความเงาและป้องกันจากสนิม

ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล
ตะกั่วแผ่น แบบหนา
ตะกั่วบริสุทธิ์
ตะกั่วบัดกรี ตะกั่วบัดกรีแท่งเล็ก

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วก้อน

ตะกั่วซีล

ตะกั่วบัดกรี

Scroll to Top