ปั้มน้ำอัตโนมัติดูดน้ำลึก สำหรับบ่อน้ำลึก น้ำบาดาล

ปั๊มน้ำ-Hitachi-ปั๊มบาดาล ปั้มน้ำครัวเรือน

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

ปั้มน้ำอัตโนมัติดูดน้ำลึก สำหรับบ่อน้ำลึก น้ำบาดาล (Tank Type)

ปั้มน้ำเฉพาะดูดน้ำลึก ใช้ดูดเพื่อกักเก็บไว้ใช้งาน เลือกใช้งาน
ได้ตามความเหมาะสมกับระดับความลึก

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

อะไหล่ - อุปกรณ์

Scroll to Top