ตะกั่วซีล (Lead Seal)

ตะกั่วซีล ตะกั่วตีตรา ตะกั่วร้อยซีล

ตะกั่วซีล

Lead Seal

ตะกั่วซีลใช้สำหรับงานซีลถังน้ำมัน ถังแก๊ส ปั๊มน้ำมันประตูโรงงาน ซีลผ้าใบรถบรรทุก มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า และงาน Security ต่าง ๆ มักใช้คู่กับ ลวดซีล และคีมหนีบตะกั่ว 

ตารางตะกั่วซีล

ตารางขนาดตะกั่วซีล

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วแผ่น

ตะกั่วก้อน

คีมหนีบตะกั่ว

ตะกั่วบัดกรี

Scroll to Top