ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่

ปั้มน้ำ Hitachi รุ่น Compact type ปั้มน้ำครัวเรือน

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ (Compact Type)

ให้แรงดันน้ำสม่ำเสมอ หมดปัญหาแรงดันน้ำไม่คงที่ ด้วยปั้มขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

อะไหล่ - อุปกรณ์

Scroll to Top