ผงประสานอลูมิเนียม

ผงประสานอลูมิเนียม ผงเชื่อมอลูมิเนียม

อะไหล่และอุปกรณ์

ผงประสานอลูมิเนียม

งานเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส จะมีลวดเชื่อมอยู่ 2 ประเภทคือ
ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส แบบบมีน้ำยา และ
ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊ส แบบบไม่มีน้ำยา
ผงประสานอลูมิเนียม ใช้คู่กับงานเชื่อมแก๊สอลูมิเนียม ที่ไม่มีน้ำยา ที่ต้องการความเรียบร้อย ให้ชิ้นงานประสานกันสนิท ช่วยให้ประสานกัน
ได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นตัวกลางในงานเชื่อม

สินค้าอื่นๆ

MORE PRODUCTS

ตู้เชื่อมไฟฟ้า / ตู้ชาร์จไฟฟ้าและหม้อเพิ่มไฟ

สายเชื่อมไฟฟ้า/สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะ

เกจ์วัดแรงดัน

อุปกรณ์เซฟตี้

ปั้มน้ำอุตสาหกรรมและครัวเรือน

Scroll to Top