คีมหนีบตะกั่ว

คีมหนีบตะกั่วใช้งานร่วมกับตะกั่วซีล ลวดซีล มีหลากหลายแบบสามารถสั่งแกะเป็นตัวอักษรได้ มีทั้งคีมหนีบตะกั่วเยอรมัน คีมหนีบตะกั่วไต้หวัน

Scroll to Top