ลวดเชื่อมอลูมิเนียม

ใช้ในงานเชื่อมสแตนเลสแก๊ส มีทั้งน้ำยาในตัวและไม่มีน้ำยาต้องใช้คู่กับผงประสานอลูมิเนียม

Scroll to Top