สายลมเดี่ยวและสายลมคู่

สายลมเดี่ยวและสายลมคู่ใช้ในงานเชื่อมลมแก๊ส งานอุตสาหกรรม ใช้ร่วมกับปั๊มลม หนา 2 ชั้น

Scroll to Top