ลวดซีล

ลวดซีลใช้งานร่วมกับตะกั่วซีล และคีมหนีบตะกั่ว มี 3 ประเภท สังกะสี ทองแดง และไนล่อน ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับงานและมาตรฐานหน่วยงานต่างๆ

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว Seal Wire ลวดซีล ( SEAL W […]

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว Read More »

คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler)

คีมหนีบตะกั่ว Lead Sealing Piler คีมหนีบตะกั่วใช้งานร่ว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler) Read More »

Scroll to Top