ตะกั่วซีล

ตะกั่วซีลใช้สำหรับงานซีลถังน้ำมัน ถังแก๊ส ปั๊มน้ำมัน มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า และงาน Security ต่าง ๆ มักใช้คู่กับ ลวดซีล และคีมหนีบตะกั่ว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว

ลวดซีล ลวดพันเกลียว ลวดเกลียว Seal Wire ลวดซีล ( SEAL W […]

ลวดซีล (Seal Wire) ลวดพันเกลียว Read More »

คีมหนีบตะกั่ว คีมหนีบตะกั่วเยอรมัน ตะกั่วซีล ลวดพันเกลียว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler)

คีมหนีบตะกั่ว Lead Sealing Piler คีมหนีบตะกั่วใช้งานร่ว

คีมหนีบตะกั่ว (Lead Sealing Piler) Read More »

Scroll to Top