ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วบริสุทธิ์ นำเข้าจากประเทศออสเตเรีย นำมาแปรรูปและผลิตสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้แร่ตะกั่วตะกั่วแผ่นกันรังสี ตะกั่วตีตรา

ตะกั่วหล่อชาร์ป ตะกั่วหล่อ ตะกั่วบริสุทธิ์ ตะกั่วแท่ง ตะกั่วหล่อชาร์ปใช้ในงานเชื่อม

ตะกั่วหล่อชาร์ป (Lead Bar)

ตะกั่วหล่อชาร์ป Lead Bar ตะกั่วหล่อชาร์ปผลิตจากตะกั่ว ด […]

ตะกั่วหล่อชาร์ป (Lead Bar) Read More »

ตะกั่วบริสุทธิ์

ตะกั่วบริสุทธิ์ (Lead Ingot)

ตะกั่วบริสุทธิ์ Lead Ingot ตะกั่วบริสุทธิ์ นำเข้าจากประ

ตะกั่วบริสุทธิ์ (Lead Ingot) Read More »

Scroll to Top