ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ผลิตจากตะกั่วบริสุทธิ์ 99.99% หลอมหรือกลึงขึ้นรูปเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ใช้ในงานถ่วงน้ำหนักเป็นหลักเช่น ถ่วงสำหรับดำน้ำถ่วงสำหรับตกปลา

Scroll to Top